Grawe - pogodnosti za ugovaranje obveznog osiguranja od automobilske odgovornostiPogodnost za prelazak u Grawe

Od 2.1. do 31.1.2017. za osiguranika vlasnika osobnog vozila koji ima policu automobilske odgovornosti koja nije GRAWE s bonusom 50% ostvaruje pravo na premijski stupanj GS3 (Grawe 3. stupanj zaštite bonusa).

UVJETI:
1. do dana sklapanja nove police nije došlo do prekida osiguranja,
2. uvidom u bazu štetnika nema evidentirane štete koja utječe na smanjenje bonusa,
3. prethodna polica u trajanju od najmanje godinu dana.

Pogodnost za obnovu GRAWE AO police

Od 2.1. do 31.1.2017. za vjerne GRAWE osiguranike vlasnike osobnog vozila koji na prethodnoj polici AO imaju premijski stupanj GS1 - GS6 odobrava se popust od 99% na premiju osiguranja auto nezgodu sa svotama 40.000/80.000 kn.

UVJETI:
1. do dana sklapanja nove police nije došlo do prekida osiguranja,
2. uvidom u bazu štetnika nema evidentirane štete koja utječe na smanjenje bonusa.