SAVA OSIGURANJEUdruživanjem Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia, Velebit osiguranja i Velebit životnog osiguranja nastalo je Sava osiguranje. Zajedno postaju donositelj pozitivnih promjena na osigurateljnom tržištu i stvaraju digitalno osviješteno društvo orijentirano na održivi razvoj. Postaju drugi najveći osiguratelj u regiji i svjesni da je osiguranje više od same police i ugovora. Kod osiguranja riječ je o Vama, pojedincu, prema kojem je usmjerena sva pažnja. Ono što se ne može spriječiti su brige zbog nepredvidljivog života, no naša je uloga da te brige dijelimo s Vama.

SAVA OSIGURANJE d.d.
Podružnica Hrvatska
Savska cesta 144 a
10000 Zagreb, RH

Matično Društvo: ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3

vidi više