ERGO OSIGURANJEERGO osiguranje d.d. osnovano je 2009. i dio je njemačke ERGO grupe, koja pruža usluge osiguranja na područjima životnih i neživotnih osiguranja. ERGO grupa jedna je od najvećih europskih osigurateljnih grupacija i dio Munich Re, jednog od najvećih svjetskih reosiguratelja.

Korijeni ERGO grupe sežu u daleku 1853. kada je osnovana Victoria u Njemačkoj, a 1985 započinje suradnja s Voksbankom na austrijskom tržištu koja se vremenom širi na područje zemalja središnje i istočne Europe pa tako i Hrvatske. Spajanjem Victoria i Hambur-Manheimer osiguranja u 2011. godini u ERGO dolazi do novog pozicioniranja i usvajanja ERGO brenda.

ERGO je usmjeren prema željama i potrebama klijenata i nastoji se usavršavati kako bi razvio bliski kontakt sa klijentima. "Osigurati znači razumjeti".

vidi više