GENERALIU Trstu je 1831. djelovalo dvadesetak osiguravajućih društava za osiguranje transporta kada je Giuseppe Lazzaro Morpurgo, vlasnik Aziende Assicuratrice, predložio da se u gradu osnuje veće poduzeće koje će konkurirati društvima u ostalim dijelovima Europe. Dana 26. prosinca 1831. članovi utemeljitelji potpisuju osnivačku povelju za Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Naziv "Generali" isticao je djelovanje na svim područjima osiguranja. U prvome desetljeću Društvo otvara agenture u svim talijanskim državama i većim središtima Austrougarskog Carstva od Beča do Praga i Pešte te u glavnim europskim lukama, od Bordeauxa do Marseilla. Godine 1870. časopis L'Assicurazione u Rimu objavljuje prvu statistiku talijanskog osiguravateljskog tržišta na kojoj je Assicurazioni Generali, sa sjedištem u Veneciji, na prvome mjestu. U Hrvatskoj je Generali prisutan već od 1832. u Rijeci i Karlovcu, a slijede Rumunjska od 1835. te Poljska i Njemačka 1837. Generali na ovim prostorima posluje u kontinuitetu sve do sredine prošlog stoljeća, imajući važnu ulogu u poslovima osiguranja i nekretnina. Povratak u Hrvatsku uslijedio je 2002. godine osnivanjem Generali životnog osiguranja d.d., a godinu dana potom i Generali osiguranja d.d. Spajanjem s Libertas osiguranjem d.d. 2006. društva djeluju pod jedinstvenim nazivom Generali osiguranje d.d.

vidi više