Osiguranje od odgovornosti

Sigurnost i Vaša zaštita naša je misija.


Ispunite online obrazac, a mi ćemo Vam u kratkom roku poslati ponudu.


UgovarateljOsiguranikOsiguranje profesionalne odgovornosti poslodavca

1 4 =

Osiguranje od odgovornosti

Svaki pravi gospodarstvenik vrlo dobro zna kako obavljanje poslovne aktivnosti nosi sa sobom i dodatne rizike – rizike ugrožavanja tijela trećih osoba (smrt, tjelesne ozlijede i narušenje zdravlja) i imovine te gubitka prihoda, bilo da se radi o Vašim poslovnim partnerima, kupcima Vaših proizvoda, posjetiteljima Vaše tvrtke, susjedima, prolaznicima ili Vašim vlastitim djelatnicima.
Svi oni mogu, nastankom štetnog događaja koji je proizašao iz odgovornosti Vaše tvrtke, od Vas potraživati odštete koje nerijetko dostižu i milijunske iznose.

OSIGURANJE OD JAVNE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA
Osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Ovim osiguranjem pokrivena je šteta koja je nastala iz osiguranikove djelatnosti, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa (npr. zakupoprimac-zakupodavac), ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U osiguranje, je moguće uključiti i odgovornost prema vlastitim djelatnicima te odgovornost za onečišćenje.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NEISPRAVAN PROIZVOD
Predmet osiguranja je izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, a koja je proizašla iz uporabe neispravnog proizvoda kojeg je osiguranik ili osoba ovlaštena od osiguranika isporučio, odnosno stavio u promet. Kontrola kvalitete predstavlja izazov u slučaju masovne proizvodnje, globalno tržište zahtijeva brze i neodgodive reakcije, a dalek put od proizvođača do krajnjeg korisnika može ostaviti posljedice na vaš proizvod. Uzrok neispravnosti proizvoda može biti koncepcija, plan, izrada, popravak, uskladištavanje, isporuka (uključujući i pogrešnu isporuku), upute za uporabu, reklama ili savjetovanje. Osiguranje je moguće proširiti i tako ugovoriti odgovornost za proizvode koji su namijenjeni ugradnji u druge finalne proizvode. Također možemo ponuditi osiguranje za rizik povlačenja proizvoda s tržišta.


'OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI
Odgovornost za naknadu šteta koje su posljedica stručne pogreške osiguranika pri obavljanju registrirane djelatnosti, te za njih odgovara na temelju zakona. Mnoge od tih odgovornosti su zakonom propisane kao obavezne, a ostale klijent može ugovoriti kako bi zaštitio svoje poslovanje odnosno pružio bolju uslugu svojim ugovornim partnerima.

 • ● energetski certifikatori
  ● knjigovođe/računovođe
  ● liječnici/ljekarnici
  ● odvjetnici
  ● organizatori paket aranžmana
  ● turističke agencije
  ● posrednici u prometu nekretnina
  ● stečajni upravitelji
  ● sudski vještaci
  ● zastupnici i posrednici u (re)osiguranju
  ● zaštitari/detektivi
  ● javni bilježnici
  ● revizori
  ● ovlašteni arhitekti i inženjeri u graditeljstvu
  ● geodeti
  ● IT stručnjaci
  ● konzultanti