Tržište osiguranja u RH za listopad 2016.



Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za listopad 2016. godine, 23 društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.386.939.105 kn, što predstavlja rast od 0,32 posto u odnosu na listopad 2015. godine.

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 67,79 posto ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.007.551.116 kn i viša je 0,80 posto u odnosu na listopad prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.736.313.788 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad od 3,40 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 23,51 posto te 34,67 posto u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama; premija iznosi 1.651.769.752 kn i niža je 3,97 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno su tijekom deset mjeseci 2016. sklopljene 1.792.814 police odnosno 58.969 polica (+3,40 posto) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječna premija u obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 921,33 kn te je 7,13 posto niža u odnosu na listopad 2015. kada je iznosila 992,02 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.379.387.989 kn, te bilježi pad od 0,66 posto. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju sa 32,21 posto (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 32,53 posto). U strukturi, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.839.109.164 kn, odnosno premijom nižom 10,24 posto u odnosu na listopad 2015., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje sa 77,29 posto, te u ukupnoj premiji sa 24,90 posto. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 383.860.524 kn i udjelom u ukupnoj premiji 5,20 posto uz rast u odnosu na listopad prethodne godine od 128,51 posto; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 114.164.161 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,55 posto i padom od 4,41 posto; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 37.752.345 kn i padom od 30,06 posto u odnosu na listopad prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.501.796 kn i padom od 9,83 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

izvor: Svijet Osiguranja