Dodatno zdravstveno osiguranje - privatna zdravstvena zaštitaDodatno zdravstveno osiguranje ugovaramo radi prevencije bolesnih stanja i liječenja u privatnim klinikama. Prevencija su sistematski pregledi (svake godine ili svake druge), a nakon njih klijent ima pravo na specijalističke preglede, dijagnostičku obradu i laboratorijske preglede u opsegu ovisno o odabranom programu. Za preglede možete odabrati klinike i liječnike sa popisa osiguravajuće kuće, a to je većina poznatih privatnih klinika u Hrvatskoj. Postoje i programi gdje klijent umjesto sistematskih pregleda kao prevenciju može odabrati fitness i wellness usluge, savjetovanje sa nutricionistom i turističke usluge radi opuštanja.
Svima je zajednička karenca, počekni rok od 15 dana od ugovaranja u kojem ne vrijedi osiguranje. Za neke usluge karenca može biti i duža.
U našoj ponudi možete dobiti cijene i pokrića za 5 različitih osiguravajućih kuća, od kojih svaka ima po nekoliko programa za izbor. Grawe, Croatia, Merkur, Wiener i Triglav. Premija ovisi o dobi osiguranika i zdravstvenom stanju (svaka ponuda ima zdravstveni upitnik).

Za više informacija pošaljite upit