Zdravstveno <span>osiguranje</span>

Zdravstveno osiguranje se dijeli na dopunsko zdravstveno i dodatno. Dopunskim pokrivamo troškove participacije u liječenju preko HZZO, dok dodatnim osiguravamo liječenje u privatnim klinikama. Dosta su opsežni programi i pokrića, za detaljnije informacije predlažemo naš blog, a za izračun premije pošaljite upit na naš kontakt.