Merkur osiguranje d.d.

1996. godine Merkur osiguranje d.d. je utemeljeno u Zagrebu kao prvo osigurateljno društvo u RH osnovano 100% stranim kapitalom.
Zamisao pružanja potpune skrbi pojedincu i obitelji ostvarila se prenošenjem iz Austrije najboljih programa osiguranja ali i osmišljavanjem vlastitih, imajući u vidu specifične potrebe naših ljudi, zakonodavstvo i dobrobit zajednice. Merkur pruža usluge u svim segmentima osiguranja osim motornih vozila.
Oko 80 % portfelja čine razni oblici osiguranja života. Posljednjih je godina Merkur prepoznat kao osiguravajuća kuća sa velikom ponudom privatnih zdravstvenih usluga.

Prijava šteta https://www.merkur.hr/prijava-%C5%A1tete-potres