Generali osiguranje d.d.

Generali osiguranje d.d. član je Generali Group, osnovane 1831. u Trstu i jedne od vodećih grupacija na globalnom tržištu osiguranja, koja uslužuje preko 60 milijuna klijenata u više od 50 zemalja širom svijeta.
Zanimljiv je podatak kako se prve poslovnice u Hrvatskoj osnivaju već godinu dana nakon utemeljenja matičnog društva 1832. u Rijeci i Karlovcu, potom i u svakom većem gradu povezujući se tako u snažnu osiguravateljnu mrežu: 1836. u Senju, 1841. u Dubrovniku, 1842. u Osijeku,1844. u Bjelovaru, 1848. u Poreču i Rovinju, 1854. u Splitu, 1863. u Zagrebu, 1869. u Velom Lošinju i dr. Generali na ovim prostorima posluje u kontinuitetu sve do sredine prošlog stoljeća, imajući važnu ulogu u poslovima osiguranja i nekretnina.

Povratak u Hrvatsku uslijedio je 2002. godine osnivanjem Generali životnog osiguranja d.d., a godinu dana potom i Generali osiguranja d.d. Spajanjem s Libertas osiguranjem d.d. 2006. društva djeluju pod jedinstvenim nazivom Generali osiguranje d.d.

Generali je na domaćem tržištu posebno prepoznat po osiguranju imovine za fizičke i pravne osobe, putnom osiguranju i odgovornosti.

Prijava štete https://www.generali.hr/stete