Dostupnost 24/7

Dostupni smo svojim klijentima za upite o postojećim policama, tumačenje pokrića, prijavu šteta i sve ostale promjene. Svakako je preporuka da zajedno prijavljujemo štetu, stručan savjet će vam ubrzati postupak.