Direktor

Dalibor Šimić
+385912728976
dsimic@bilijon.com

Možeš ako misliš da možeš

Norman Vincent Peale

prodajni savjetnici

Aida Vranjić

Aida Vranjić

savjetnik za osiguranje
aida.vranjic@bilijon.com
+38591 186 3468
Ivica Šimić

Ivica Šimić

savjetnik za osiguranje
ivicas@bilijon.com
+385917665440
Kristian Primorac

Kristian Primorac

savjetnik za osiguranje
kristian.primorac@bilijon.com
+38598811692
Luka Jančić

Luka Jančić

luka.jancic@bilijon.com
+385953966250
Miro Vranjić

Miro Vranjić

miro.vranjic@bilijon.com
+385997340424