Štedno osiguranje sa jednokratnom uplatom premije i garantiranim prinosom
Štedno osiguranje sa jednokratnom uplatom premije i garantiranim prinosom

Grawe Trezor je proizvod osiguranja života sa jednokratnim plaćanjem premije i garantiranim prinosom. Dobar je odabir za osobe zrelije dobi i koje se bave rizičnim poslovima i / ili sportovima. Nema procjene medicinskog rizika i rizika vezanog uz sportove i zanimanja. Gornja granica pristupne dobi je 74 godine. Gornja granica po isteku osiguranja je 85 godina.

Primjer trajanja osiguranja i garantirane dobiti po polici:

trajanje / najmanja dobit

5-6 godina / 10%

7 godina / 15%

8-9 godina / 20%

10-11 godina / 30%

12 godina / 35%

Za izračun pošaljite upit. Ograničena je ponuda.

 

 

foto: Freepik