Nove cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja Generali
Nove cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja Generali

Nove premije za dopunsko zdravstveno osiguranje Generali stupaju na snagu 07.11.2023. Osiguranicima do 40. godine premija se neće povećavati.

pristupna dob / mjesečna premija / godišnja premija

18-40 / 8,36 eur / 100,34 eur

41-50 / 11,50 eur / 138,00 eur

51-55 / 14,00 eur / 168,00 eur

56-60 / 15,00 eur / 180,00 eur

61-65 / 35,00 eur / 420 eur

Godišnji limit za lijekove sa B liste je 200,00 eur.

foto: Freepik