Dopunsko zdravstveno osiguranje na akciji
Dopunsko zdravstveno Wiener – akcija do 30.11.2023

 

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, a prema doplati i za lijekove sa B liste lijekova.

Do kraja studenog uz ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja Wiener poklanja mini policu dodatnog zdravstvenog osiguranja.

U sklopu mini police dodatnog zdravstvenog osiguranja ostvarujete pravo na jednu uslugu medicinski indiciranog specijalističkog pregleda, jednu uslugu dijagnostike i godinu dana korištenja usluge TeleDoc.

Jedna usluga medicinski indiciranog specijalističkog pregleda:

internist, endokrinolog, gastroenterolog, kardiolog, pulmolog, neurolog, oftalmolog, ginekolog i urolog.

Jedna usluga medicinski indicirane laboratorijske ili specijalističke dijagnostike:

sedimentacija, CRP, KKS, GUK, trigliceridi, bilirubin, urea, kreatinin, AST, ALT, GGT, AP, mokraćna kiselina, kompletna pretraga urina, ukupni kolesterol, HDL, LDL, Fe, UIBC, TIBC, TSH, EKG, EEG, radiološko snimanje prsne šupljine s očitanjem, radiološko snimanje koštanog sustava (do 2 pozicije) s očitanjem, UZV prostate, UZV štitnjače, EMNG gornjih ekstremiteta, EMNG donjih ekstremiteta, spirometrija, denzitometrija

TeleDoc:

godinu dana korištenja usluge TeleDoc koja omogućuje neograničen broj video konzultacija s liječnicima 24/7

 

 

PREGLED CIJENA I PROGRAMA:

18-29 godina 30-39 godina 40-49 godina 50-59 godina 60+ godina
Dopunsko Classic 6,90 EUR / 51,99 HRK mjesečno (82,80 EUR / 623,86 HRK god.) 7,20 EUR / 54,25 HRK mjesečno (86,40 EUR / 650,98 HRK god.) 9 EUR / 67,81 HRK mjesečno (108 EUR / 813,73 HRK god.) 11,20 EUR / 84,39 HRK mjesečno (134,40 EUR / 1.012,64 HRK god.) 19 EUR / 143,16 HRK mjesečno (228 EUR / 1.717,87 HRK god.)
Dopunsko B1000 10 EUR / 75,35 HRK mjesečno (120 EUR / 904,14 kn god.) 11 EUR / 82,88 HRK mjesečno (132 EUR / 994,55 HRK god.) 14 EUR / 105,48 HRK mjesečno (168 EUR / 1.265,80 HRK god.) 15,50 EUR / 116,78 HRK mjesečno (186 EUR / 1.401,42 HRK god.) 35 EUR / 263,71 HRK mjesečno (420 EUR / 3.164,49 HRK god.)

Dopunsko B1000 = pokriće doplate za lijekove sa Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate 132,72 eur godišnje.

Za ugovaranje osiguranja pošaljite upit.

 

foto: Freepik