Groupama osiguranje- novi partner Bilijona
Groupama osiguranje d.d.

Novost u ponudi Bilijona je Groupama osiguranje d.d. U Hrvatsku dolaze kao jedan od vodećih francuskih osiguratelja te jedna od većih grupacija osiguranja u Europi. Posluju od 1900. godine, sa 13 milijuna osiguranika na području Europe, Azije i Afrike.

Dolazak u Hrvatsku dio je šireg partnerstva sa OTP grupom.

U ponudi su proizvodi osiguranja vozila, imovine, odgovornosti i života. Za izračun premije pošaljite upit.

Prijavu štete možete obaviti e poštom na stete@groupama.hr , telefonom na 0800 2446 , pisanim putem na adresu Groupama osiguranja d.d., Ulica grada Vukovara 284 – 10000 Zagreb.

Za štetu po osiguranju automobilske odgovornosti koristite ovaj obrazac:

https://www.groupama.hr/UserDocsImages/Obrasci/motorna_vozila/Od%C5%A1tetni%20zahtjev%20-%20osiguranje%20od%20automobilske%20odgovornosti.pdf?vel=121715

Za štetu po kasko osiguranju koristite ovu prijavu:

https://www.groupama.hr/UserDocsImages/Obrasci/motorna_vozila/Prijava%20%C5%A1tete%20automobilskog%20kaska.pdf?vel=121027

 

 

foto:Freepik