Djelomični kasko kombinacija pokrića lom stakla i nalet na životinje
Djelomični kasko kombinacija pokrića lom stakla i nalet na životinje

Grawe nudi kombinaciju pokrića djelomičnog kasko osiguranja koja se ugovaraju uz AO policu za osobna vozila, lom i oštećenje stakala na vozilu (osim na svjetlima i zrcalima) + šteta na vozilu nastala od sudara sa divljači ili domaćim životinjama.

Napomena je da se osiguranje ugovara uz obaveznu franšizu 130,00 eur (koja se ne aktivira ako se izvršava popravak stakla).

Pogodna opcija za vozila sa višom novonabavnom vrijednosti i u godinama, za koje vlasnici smatraju da nije potrebno puno kasko pokriće.

Za ugovaranje osiguranja pošaljite upit.