Osiguranje od nezgode za učenike, studente i djecu u vrtiću
Ponuda osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Nezgode i ozljede su dio naše svakodnevnice, u slobodno vrijeme, kod kuće, za vrijeme školovanja, boravka u vrtiću ili sportskih aktivnosti. Osiguranje od posljedica nezgode vrijedi 24 sata dnevno i nije vezano za mjesto osiguranja. Početak školske godine je vrijeme kad se ugovaraju osiguranja od nezgode za kolektive. U našoj ponudi je velik izbor osiguranja od nezgode. Možete dobiti na uvid više paketa, a od cjenika svakako izdvajamo za djecu u vrtiću, za učenike u školama i studente na fakultetu. Rizici koji su u paketu osiguranja: trajni invaliditet, troškove liječenja od nezgode, dnevna naknada zbog nezgode, bolnička dnevnica zbog nezgode, gubitak trajnog zuba, ugriz psa, naknada za trošak estetske operacije zbog nezgode.

Za izračun premije pošaljite upit.

 

Image by rawpixel.com