Prijave štete od posljedica oluje 19.07.2023
Prijave štete od posljedica oluje 19.07.2023

 

Poštovani klijenti,

svi koji imate oštećenja na objektima, vozilima, tjelesne ozljede nakon jučerašnjeg olujnog nevremena možete štetu prijaviti po svojim policama osiguranja (kasko, privatna imovina, poslovni paketi imovine, osiguranje od nezgode). Svakako ćemo vam pomoći kod prijave štete, a pripremite fotografije oštećenja i što točniji opis oštećenih predmeta. Opis štetnog događaja je oluja.

 

bilijon.com/kontakt