Grawe osiguranje automobilske odgovornosti, novi način izdavanja polica
Grawe osiguranje automobilske odgovornosti, novi način izdavanja polica

Novost za sve klijente koji koriste police osiguranja vozila Grawe, i one koji će to tek postati, je da se modernizacijom od 20.06. više ne izdaju klasične police na memorandumu. Klijent će dobiti A4 primjerak police, koji se ne potpisuje, osiguranje vrijedi uplatom. Promjena je u cilju ubrzavanja prodajnog procesa, digitalizacija za one koji žele ugovoriti policu na daljinu, klijentu je benefit da ima što manje koraka u ugovaranju osiguranja te popratne dokumentacije.

Napominjemo da su i dalje police automobilske odgovornosti vidljive u sustavu Centra za vozila (svi tehnički pregledi u RH) nekoliko trenutaka nakon izrade.