Merkur akcija dopunskog zdravstvenog i dodatnog Health4me Premium
Merkur akcija dopunskog zdravstvenog i dodatnog Health4me Premium

U periodu od 16.05.2022 do 30.06.2022 vrijede posebni uvjeti za ugovaranje zdravstvenih osiguranja Merkur (dopunsko i dodatno Health4me Premium).

Dopunsko zdravstveno uvjeti:

-popust 10% na ukupnu premiju za prvu godinu osiguranja

-za trajanje osiguranja “do otkaza”

-najkasniji početak osiguranja 31.12.2022

 

Health4me Premium:

-popust 10% na ukupnu premiju za prvu godinu osiguranja

-akcija se odnosi i na obiteljske police i pojedinačne Health4me Premium koje ugovara tvrtka

-za trajanje osiguranja “do otkaza”

 

Za više informacija o paketima i premiji pošaljite upit.