Generali SME EnterPrize, kultura održivosti mađeu malim i srednjim poduzećima

Generali nastavlja igrati aktivnu ulogu u promicanju oporavka i održivog rasta europskih malih i srednjih poduzeća. U tu svrhu predstavlja II izdanje SME EnterPrize za 2022, inicijative pokrenute za svoju 190. godišnjicu 2021. s ciljem podrške malim i srednjim poduzećima u prelasku na održivije poslovne modele.

Cilj je:

  • stvoriti paneuropsku platformu za pružanje vidljivosti održivim malim i srednjim poduzećima
  • potaknuti raspravu o važnosti održivosti za mala i srednja poduzeća promicanjem istraživanja na ovu temu
  • nagraditi najbolje uspješne priče, inspirirajući male i srednje poduzetnike da razviju održive poslovne modele u tri područja: okoliš, dobrobit i zajednica

Generali će odabrati i nagraditi najbolje održive prakse koje provode SME poduzetnici u 3 različite kategorije:

  • dobrobit (SME poduzeća koja su poboljšala dobrobit zaposlenika i njohovih obitelji)
  • okoliš (SME poduzeća koja su smanjila potrošnju resursa, u koja su uvedeni procesi recikliranja i uporabe sirovina)
  • društvo (SME poduzeća koja imaju pozitivan utjecaj na teritorije na kojima djeluju i njohove referentne zajednice)

https://www.generali.hr/sme-enterprize