Popis ugovornih zdravstvenih ustanova Triglav Puls
Triglav Puls je dodatno zdravstveno osiguranje koje uključuje:

•  1 sistematski pregled unutar osigurateljne godine

•  2 specijalistička pregleda unutar osigurateljne godine

•  2 dijagnostičke obrade unutar osigurateljne godine

•  2 laboratorijske pretrage unutar osigurateljne godine

 

Sistematski pregled u sklopu paketa Triglav Puls uključuje:
  • ZA ŽENE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled ginekologa, PAPA test, transvaginalni UZV, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police.
  • ZA MUŠKARCE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, PSA test (za muškarce starije od 40 godina) usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police.

Za više informacija i izračun premije pošaljite upit, a donosimo i pregled ustanova gdje možete obaviti preglede.

Popis ustanova sistematski Triglav Puls