Upitnik za osiguranje usjeva i nasada 2022
Upitnik za osiguranje usjeva i nasada 2022

Puni naziv proizvoda je osiguranje usjeva, nasada, plodava ratarskih kultura.

Predmet osiguranja su biljni urodi koji rastu na njivama, u vrtovima, na travnjacima, u vinogradima i voćnjacima. Kod pojedinačnih vrsta biljaka osiguranje obuhvaća vrijednost različitih dijelova biljaka. Tako se kod žita osigurava zrno, kod korjenjača i gomoljača korijenje odnosno gomolji, kod hmelja šiške, kod krmnog bilja urod krme, u vinogradima urod grožđa, u voćnjacima urod voća, u rasadnicima podloge za cijepljenje i cijepljene voćke, a u slučaju osiguranja povrća i povrtnih biljaka oni dijelovi biljaka, zbog kojih ih se uzgaja.

Osiguranje usjeva i nasada kod osnovnog osigurateljnog pokrića jamči za štete koje na količini očekivanog osiguranog uroda prouzroče tuča, požar ili munja, sve dok poljoprivredni proizvodi nisu pospremljeni.

Uz osnovno osiguranje, moguće je sklopiti i ostala osiguranja od prirodnih nepogoda koje su u Hrvatskoj prilično česte i koje ugrožavaju i smanjuju količinu očekivanog poljoprivrednog uroda.

U Hrvatskoj je i dalje moguće sklopiti policu kod koje trošak premije snosi klijent 30% i 70% državna agencija za poljopriredu.

Ovdje možete preuzeti upitnik na kojem se ispisuju svi potrebni podaci za izračun premije:

upitnik poljoprivreda triglav 2022