Dodatno zdravstveno osiguranje Wiener
Dodatno zdravstveno osiguranje Wiener

 

Dodatno zdravstveno osiguranje od Wienera se sastoji od čak 4 paketa: Protect In, Standard, Expert i Premium, od kojih se svaki još dijeli i prema učestalosti sistematskih pregleda (svake godine ili jednom u dvije godine). Dobni raspon osiguranika je od 18 do 75 godina starosti pri ugovaranju police.

 

 

Pokrića i pakete nećemo pojedinačno prikazivati jer je preopsežno, svakome tko je zainteresiran predlažemo kratke konzultacije i ugovaranje paketa koji baš njemu odgovara. Navodimo tri najvažnija paketa sa sistematskim pregledom svake godine (u zagradi je premija za paket sa sistematskim pregledom jednom u dvije godine) i premiju za dobnu skupinu 18 do 39 godina:

Protect In = 1.188,00 kn godišnje  (840,00 kn)

Standard = 1.704,00 kn godišnje (1.152,00 kn)

Expert = 3.108,00 kn godišnje (2.556,00 kn)

Moguće je kombiniranje u paketu sa drugim pokrićima Wiener zdravstvenih osiguranja (dopunsko, TeleDoc) i na taj način ostvarujete dodatne popuste.

Za izračun premije, usporedbe i tumačenje pokrića pošaljite upit.