Grawe Plov kasko osiguranje plovila

Grawe je omogućio svim novim klijentima koji ugovaraju kasko osiguranje plovila dati početni bonus 40%

Premija je više nego prihvatljiva, za izračun je najbolje poslati upit sa svim podacima o plovilu.

 

Rizici pokriveni kasko osiguranjem plovila 

 • pomorska nezgoda (sudar, udar u nepokretni, uronjeni ili plutajući predmet, potonuće ili prevrnuće, nasukavanje, dodir plovila s dnom, nevrijeme i drugi izvanredni vanjski događaj u svezi s plovidbom)
 • eksplozija, požar
 • razbojništvo
 • potres, vulkanska erupcija, udar groma
 • neovlaštena uporaba plovila
 • štetni postupci trećih osoba iz obijesti i štete uzrokovane namjerom i nepažnjom trećih osoba
 • nezgoda plovila pri ukrcaju, iskrcaju, prekrcaju ili premještanju tereta ili goriva
 • nemar registriranog vršitelja popravka u vrijeme popravka ili servisiranja
 • nezgoda plovila pri dokovanju, dizanju ili izvlačenju na obalu i porinuću ili spuštanju, kao i prenošenju u spremište ili iz spremišta
 • krađa ili otimačina cijelog plovila ili samo ugrađenog motora
 • posljedice skrivenih mana i zamora materijala na trupu
 • provalna krađa
 • prijevoz plovila kopnom

Osiguranje osobnih stvari i prtljage

Uz kasko osiguranje plovila dodatno ugovorite i osiguranje osobnih stvari i prtljage. Tako ćete se osigurati za slučaj nastale štete uslijed gubitka, oštećenja ili uništenja osobnih stvari (prtljage) putnika ili članova posade plovila, za vrijeme boravka na plovilu, a zbog potencijalnih događaja kao što su:

 • provalne krađe i razbojstva
 • pomorske nezgode
 • eksplozije ili požari na plovilu ili oko njega
 • elementarne nepogode