Osiguranje odgovornosti odvjetnika

Osiguranje profesionalne odgovornosti odvjetnika je obaveza svakog aktivnog odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Polica se može ugovoriti za odvjetnika i za odvjetničko društvo. 

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost odvjetnika za štetu, koju prouzroči trećim osobama, obavljanjem odvjetništva. Treće osobe su u ovom smislu osobe koje nisu subjekt ugovora o osiguranju i osobe čija odgovornost nije pokrivena osiguranjem kao i djelatnik osiguranika. Osigurani slučaj je svaki pojedinačno propušten oblik pravne zaštite ili pogreška u smislu odvjetničke djelatnosti (davanje pravnih savjeta, sastavljanje isprava, sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zastupanje stranaka, itd)

Obaveze osiguratelja u pružanju pravne pomoći su u obliku ispitivanja odgovornosti za štetu, vođenje spora u ime osiguranika ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku.

Osigurana svota je gornja granica obaveze osiguratelja i iznosi minimalno 800.000,00 kn po štetnom događaju. Odgovornost odvjetnika osnivača društva s ograničenom odgovornošću osigurava se na svotu od 9.000.000,00 kn po štetnom događaju. 

Za izračun premije pošaljite upit.