Wiener – Moj osiguran dom paketi osiguranja privatne imovine

U sklopu osiguranje privatne imovine Wiener Moj osiguran dom možete odabrati pokriće osiguranja stambenih objekata i stvari kućanstva. Vrijednost se odabire standardom gradnje i standardom opremljenosti. Izbor osigurateljnih pokrića je definiran paketima Small, Medium, Large. Nestandardna pokrića ovise o odabranom paketu. Bitna je napomena da Wiener pokriva dosta različitih “nestandardnih” pokrića u sva 3 paketa, samo se iznos  po štetnom događaju razlikuje. Jako je dobar omjer visine pokrića i premije.

Osiguranje se ugovara na novu vrijednost. Pokriće loma stakla obuhvaća stakla na i u objektu (staklo, staklokeramiku, sanitarne uređaje). Visoke su svote za osiguranje odgovornosti (od 200.000 kn do 1.000.000 kn). Pristisak snijega je pokriven bez franšize. Paket Large pokriva lom stroja za instalacije i opremu u sklopu građevinskog dijela objekta bez posebne specifikacije i trošak namirnica kod odmrzavanja. Paket Medium i Large pokriva prenapon uslijed nevremena i indirektnog udara groma (električne instalacije, kućanski aparati, oprema).

Za izračun premije molimo napišite podatke o veličini objekta, kratki opis i godinu izgradnje (jako bitno za rizik potresa).