Allianz Moj dom – pregled i opis pokrića

Osiguranje imovine “Moj dom” štiti vašu nekretninu i stvari kućanstva u skladu sa potrebama i očekivanjima. Uključuje naknadu štete nastale na vašoj imovini, štete koje ste uzrokovali drugima u svakodnevnom životu, ali i povezane troškove.

 

COMFORT    EXTRA    MAX   (potres je moguće dodati uz svaki paket)

 

Požar i druge opasnosti – pokriva oštećenja uzrokovana požarom, udarom groma, eksplozijom, implozijom, padom zračne letjelice ili udarom motornog vozila

Prirodne nepogode – popravak ili zamjena osiguranih predmeta u slučaju štete uzrokovane olujom, tučom, poplavom, bujicom, visokom vodom, pritiskom snježne mase ili snježnom lavinom, klizanjem tla i odronom zemljišta

Pomoć u kući – hitne intervencije u kućanstvu od strane vodoinstalatera, bravara, stolara, staklara ili električara

Privatna odgovornost – pokriva slučajeve u kojima je osiguranik odgovoran za gubitke uzrokovane trećim osobama (npr. susjedima)

Osigurani troškovi – u slučaju nastanka osiguranog slučaja, osiguranje pokriva npr. troškove povratka s godišnjeg odmora, troškove raščišćavanja i rušenja, gubitka najamnine

Izljev vode – oštećenja nastala uslijed izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te uređaja za grijanje i hlađenje

Krađa – osigurava imovinu koja se uništi, ošteti ili nestane u slučaju provalne krađe ili razbojstva

Vandalizam – osigurava imovinu od namjernih uništavanja ili oštećenja poznatih ili nepoznatih počinitelja

Prenapon – obuhvaća oštećenja uzrokovana prenaponom

Potres – oštećenja na imovini uzrokovana potresom

 

Policom Moj dom možete osigurati građevinski objekt, što je kuća sa pomoćnim objektima ili stan sa pomoćnim prostorijama i stvari kućanstva (namještaj, kućanski aparati, odjeća i obuća, ukrasni predmeti, sportska oprema, glazbeni instrumenti..)

Za izračun premije pošaljite upit.