Početni bonus za fizičke osobe vlasnike osobnog vozila s najmanje 10 godina vozačkog staža

Grawe Hrvatska d.d. od 1.11.2021. do 22.12.2021. godine omogućava bonus od 50% fizičkim osobama vlasnicima osobnih vozila koji imaju najmanje 10 godina vozačkog staža, sljedećim slučajevima:​

a) osoba je prvi puta osiguranik (odnosno ugovaratelj ako je vozilo leasingu) po AO polici

b) na prethodnoj AO polici nije iskazan bonus prema kojem se možodrediti premijski stupanj ​

Preduvjet za odobravanje ovog bonusa jest da osoba nema registriranih šteta kao vozač/vlasnik štetnik zadnjih 10 godina.

Izračun premije.