Wiener Flexi Benefit – mješovito osiguranje života

Flexi Benefit je moderna verzija klasičnog životnog osiguranja koja objedinjuje zaštitu i štednju:

  •    najmanji obrok premije možete ugovoriti za već od 21 € /140 kn mjesečno
  •    namijenjeno je svima u dobi od 14 do 70 godina
  •    sami birate svoju kombinaciju osigurateljnih pokrića prema trenutnim potrebama

 

POSEBNA PONUDA DO KRAJA PROSINCA

 

Za svaku novougovorenu policu Flexi benefita, u periodu od 1. listopada do 31. prosinca 2021. ostvarujete pravo na gratis premiju četiri različita dopunska osiguranja u prvoj godini trajanja police:

• dopunsko osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode i za slučaj smrti uslijed prometne nezgode
• dopunsko osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode i dnevna naknada za bolnički dan
• naknada za rođenje djeteta
• dopunsko osiguranje za slučaj prijeloma kosti