Grawe Invest In1 – novi proizvod osiguranja života

Grawe Invest In1 je osiguranje života vezano uz investicijske fondove s jednokratnom uplatom premije. Proizvod je namijenjen strankama koje žele dugoročnim ulaganjem ostvariti potencijalno više prinose i preuzeti rizik ulaganja, a odabirom fonda ugovaratelj sam odlučuje o omjeru prinosa i rizika.

U ponudi su fondovi:

  • Apollo Konservativ – investicijski fond s konzervativnom strategijom ulaganja koji najveći dio imovine ulaže u obvezničke fondove, a manji dio u dioničke fondove bez zemljopisnih ograničenja
  • Value Investment Fonds Klassik – investicijski fond s uravnoteženom strategijom ulaganja koji veći dio imovine ulaže u obveznice, a manji dio ulaže u dionice bez zemljopisnog ograničenja
  • ​​Apollo Styrian Global Equity – investicijski fond s dinamičnom strategijom ulaganja koji ulaže imovinu gotovo isključivo u dionice bez zemljopisnog ograničenja

Uz osnovni program moguće je dodatno ugovoriti osiguranje od nesretnog slučaja.