Osiguranje života i novosti kod informiranja klijenata

Proizvodi osiguranja imaju tradicionalno lošu reputaciju kao nešto što nije dovoljno dobro pojašnjeno i protumačeno klijentu. Takvim se reklamacijama i prigovorima nastoji doći na kraj sa predugovornim dokumentima, koji se sada koriste za sve vrste osiguranja kao dokaz o informiranosti stranaka o proizvodima i svjesnosti da je određeni proizvod namijenjen baš njima.

Kod osiguranja života je to informiranje dodatno naglašeno. Uzmimo za primjer dokument sa ključnim informacijama Grawe osiguranja života koji mora primiti svaki novi klijent. Na njemu je detaljno objašnjeno sve što ranije nije pisalo u uvjetima. Piše kome je proizvod namijenjen, koji su ciljevi proizvoda (npr. rizik smrti i doživljenja kod štednog osiguranja života), kako se ulažu sredstva iz premije, kako se informiraju klijenti, pripisuje li se dobit itd.. Ovo je jako bitno ako, kao što je kod Grawe slučaj, imate cjelokupnu paletu osiguranja života (riziko, štedni, sa teškim bolestima, nezgodom, sa sudjelovanjem u investicijskim fondovima), a sa sigurnošću možemo reći da nije svaki proizvod namijenjen svim osobama, posebno u odnosu na dob.

Važna je napomena koji su troškovi i koristi od osiguranja, kako izgleda uspješan scenarij, kako izgleda raniji prekid, koliko je potrebno vremena za raniji raskid police, što se događa ako niste u mogućnosti plaćati premiju..

Oni koji ugovaraju više komponenata uz policu osiguranja života (rizik smrti, doživljenja, osiguranje od nezgode, teške bolesti), dobivaju dodatno pojašnjenje za svaku komponentu.

Svakako pružamo mogućnost osobnog pojašnjenja i tumačenja izračuna.