Pogodnosti za osiguranje automobilske odgovornosti

Ukoliko uskoro imate istek obaveznog osiguranja, a niste osigurani u Grawe Hrvatska d.d., možete iskoristiti pogodnost za nove klijente. Do 31.10.2021. za obnovu police obaveznog osiguranja za osobno vozilo (vlasnika fizičke osobe, obrta ili pravne osobe) s bonusom od 30% do 50% odobrava se premijski stupanj GS3  55% (što u prijevodu znači zaštita bonusa, besplatna).

Bitno je da nema štete koja utječe trenutno na bonus i da nije bilo prekida osiguranja. Za izračun premije pošaljite upit.