Ukidanje obaveznom pregleda zelene karte na graničnim prijelazima s Crnom Gorom

Pristupom Crne Gore Multilateralnom sporazumu o jamstvu temeljem registracijske pločice 02.08.2021. ukida se kontrola zelene karte na graničnim prijelazima s tom državom.

Provedbenom odlukom Europske komisije br. 2021/1145 od 30.6.2021. godine, usvojena je s primjenom od 2.8.2021. godine Dopuna br. 3 Multilateralnom sporazumu između nacionalnih Ureda zemalja članica Europskog gospodarskog prostora i pridruženih članica o pretpostavljenom osigurateljnom pokriću temeljem registracijske pločice, koju su 6.1.2021. godine potpisali svi nacionalni Uredi potpisnici Multilateralnog sporazuma u okviru Savjeta ureda – Council of Bureaux, a kojom je nacionalni Ured za osiguranje Crne Gore pristupio Multilateralnom sporazumu o jamstvu između nacionalnih Ureda temeljem registracijske pločice.

Za štete prouzročene vozilima sa HR registarskim oznakama jamčit će Hrvatski ured za osiguranje, a za štete od vozila MNE registracija Nacionalni biro osiguravača Crne Gore.

Podsjetimo da je ranije ukinuta obaveza zelene karte na BiH graničnim prijelazima.