Dodatno zdravstveno osiguranje Triglav Puls

Triglav je izbacio na tržište novi paket dodatnog zdravstvenog osiguranja pod nazivom Triglav Puls. Cilj je pružiti viši standard u liječenju, bez lista čekanja i uputnica.

Polica se koristi pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke koji se nalazi na poleđini kartice, svi osiguranici imaju izravan kontakt sa ovlaštenim zdravstvenim radnikom od kojeg traže ugovaranje usluge. Zdravstveni radnici imaju obavezu pružiti i potreban medicinski savjet prema indikaciji te za njega obaviti preglede.

Mjesta na kojima je moguće koristiti osiguranje su 400 ugovornih ustanova u Hrvatskoj – bolnica, domova zdravlja, poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija.

Sistematski pregled uključuje:

Za žene – pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled ginekologa, PAPA test, transvaginalni UZV, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police.

Za muškarce – pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, PSA test (za muškarce starije od 40 godina) usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police.

Na sistematski pregled možete jednom tijekom osigurateljne godine, na specijalističke preglede 2 puta, na dijagnostičke postupke 2 puta i na laboratorijske pretrage 2 puta.

Za dodatna pojašnjenja i izračun premije pošaljite upit.