Osiguranje od odgovornosti skipera

Osiguranje odgovornosti skipera namijenjeno je profesionalnim skiperima koji imaju ovlaštenje o osposobljenosti za upravljanje određenom kategorijom plovila. Pokrivaju se štete od odgovornosti prema trećim osobama (na imovini i zdravlju). Postoji i varijanta proširenja pokrića za štete na brodu kojim upravlja skiper (osiguranje depozita). Navest ćemo nekoliko primjera, za depozite 2.000,00 eur (1.570,00 kn premija), 2.500,00 eur (1.950,00 kn premija) ili 3.000,00 eur (2.330,00 kn premija). Za ponudu i izračun premije pošaljite upit.