Kasko osiguranje plovila

Sezona plovidbe je krenula i želimo skrenuti pozornost na kasko osiguranje brodica, jahti, glisera, jedrilica. Kod nas možete ugovoriti pomorski kasko i riječno jezerski.

Puni kasko pokriva djelomične i potpune štete, može se ugovoriti sa i bez osiguranja pogonskog dijela.

Osigurani rizici i štete su: pomorska ili prometna nezgoda, elementarne nepogode, udar groma, požar, eksplozija, potonuće, nasukanje, prevrnuće, provalna krađa, krađa cijelog plovila, sudar ili udar, zlonamjerni postupak trećih osoba.

Kao dopunski rizici pojavljuju se: osiguranje prijevoza plovila kopnom, osiguranje tijekom najma (čartera), osiguranje rizika prijevare ili utaje plovila tijekom najma (čartera), osiguranje gubitka prihoda tijekom iznajmljivanja (čartera), osiguranje zapljene plovila tijekom iznajmljivanja (čartera).

Obavezno osiguranje putnika dužni su ugovoriti vlasnici plovila registriranih za gospodarsku djelatnost prijevoza putnika (uključujući iznajmljivanje – čarter).

Dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja mogu ugovoriti vlasnici plovila za sve osobe koje se nalaze na plovilu (voditelj brodice, posada i putnici).