Paket za osiguranje poduzeća Allianz Moje poslovanje

Allianz Hrvatska d.d. ima novi proizvod osiguranja obrta, mikro i malih poduzeća, Moje poslovanje. Točnije, to bi bila poduzeća do 15.000.000,00 kn materijalne imovine, prihoda do 7.500.000,00 kn godišnje i do 10 zaposlenika. Njime možete spriječiti troškove nastale zbog šteta na građevinskom objektu, opremi i zalihama.

Možete osigurati svu opremu koja se koristi za obavljanje djelatnosti navedene na polici. To su strojevi, aparati, fiksno ugrađena oprema objekta, alat, namještaj, uredska oprema. Pokriće se odnosi i na zalihe u skladištu ili trgovini, sirovine, materijale, poluproizvode, pakiranja, predmete na popravku ili preradi, ambalažu, robu dobavljača i tuđe zalihe robe.

U slučaju prekida rada zbog osigurane opasnosti nadoknađuje se financijski gubitak osiguranika kao i posljedice djelovanja osigurane opasnosti na predmet osiguranja.

Osiguranjem od odgovornosti je pokrivena javna odgovornost prema trećima ( građanskopravna izvanugovorna odgovornost vaše tvrtke za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, i to za štete koje su nastale iz vaše registrirane djelatnosti navedene na polici, štete koje su nastale iz vlasništva, posjedovanja ili određenog svojstva stvari, štete koje su nastale iz pravnog odnosa, štete koje su proizašle iz aktivnosti vaših djelatnika prilikom obavljanja djelatnosti navedenih u polici osiguranja, pod uvjetom da poslodavac slijedi sve sigurnosne mjere koje propisuje zakon i ostale obvezujuće propise)

Osiguranje od slučaja tužbe za neispravan proizvod –  pokrivena je zakonska izvanugovorna odgovornost vaše tvrtke za štetu zbog smrti, povrede tijela ili narušavanja zdravlja trećih osoba, kao i oštećenje ili uništenje stvari trećih osoba, a koja nastane zbog uporabe neispravnog proizvoda koji je vaša tvrtka ili osoba koju ste ovlastili isporučila, odnosno stavila u promet.

Za individualne izračune, tumačenje pokrića ili sastanak pošaljite upit.