Riziko osiguranje života s padajućom osiguranom svotom

Pokazat ćemo primjer najpovoljnije varijante riziko osiguranja života za potrebe vinkulacije uz kredit. Generali riziko osiguranje s padajućom osiguranom svotom služi za pokriće troškova kredita u slučaju smrti ugovaratelja. Za izračun je bitna svota koja se mora pokriti policom, kamatna stopa i trajanje kredita. Mi smo za primjer uzeli osobu ’84 godište, 15 godina trajanja kredita i osiguranu svotu 50.000,00 eur. Kamatu smo stavili 3,5 %.

Rezultat je jednokrana premija od 1.544,94 eur za cijelo razdoblje kredita. Daleko najpovoljnija opcija gledajući cijelo razdoblje osiguranja. Recimo samo da je primjer police sa godišnjim plaćanjem premije, za isto razdoblje, osobu i osiguranu svotu, u drugoj osiguravajućoj kući (sa dobrim cijenama riziko osiguranja) 228 eur godišnje. To je ukupno za cijelo razdoblje osiguranja 3.420,00 eur (više nego dvostruko).

Za više informacija i izračun premije pošaljite upit.