Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja za osobu 61 godine starosti

Klijent ima napunjenih 60 godina, nikad ranije nije imao dopunsko zdravstveno osiguranje. Boji se dodatnih troškova i želi ugovoriti  novu policu. Premije dopunskih kod osiguravajućih kuća za osobe preko 60 godina rastu i duplo u odnosu na HZZO premiju. Alternativa je moguća jedino preko Triglav police dopunskog, koja pokriva osnovnu listu lijekova, ali je pokriće ograničeno na 3.000,00 kn troškova godišnje. Premija je 450,00 kn godišnje.

Za više informacija i ugovaranje police pošaljite upit.