Grawe pogodnosti za osiguranje automobilske odgovornosti

Grawe Hrvatska d.d. nastavlja sa pogodnostima za vlasnike osobnih vozila, fizičke osobe starije od 24 godine, poduzeća i obrte. Ako ste na prethodnoj polici imali npr. 30% bonus imate pravo na Grawe stupanj III ( 55% bonus). Jedini je uvjet da nema evidentirane štete i nije bilo prekida osiguranja.

Izračun i ugovaranje police.