Allianz dopunsko zdravstveno osiguranje

Podsjećamo na akciju dopunskog zdravstvenog osiguranja Allianz. Popusti vrijede za prvu godinu osiguranja. Police je moguće ugovoriti do 30.04.2021. Početak može biti i kasnije, ako prelazite iz druge osiguravajuće kuće. Najatraktivnija premija je za mlađe osiguranike, od 18 do 40 godina starosti je 29 kn mjesečno (nakon isteka prve godine premija je 45 kn mjesečno). Za osiguranike 41 do 60 godina starosti premija je 39 kn mjesečno (65 kn nakon isteka prve godine). Za plaćanje odjednom dobijete još 5% popusta.

Ugovori policu.