Nove cijene i uvjeti Generali dopunskog zdravstvenog osiguranja

U siječnju je počela produkcija redizajniranog proizvoda dopunskog zdravstvenog osiguranja Generali. Izmjene su u cjeniku i u uvjetima, tako da molimo da dobro proučite nova pravila jer postojeći klijenti imaju pravo odbiti nove uvjete i tražiti raskid police.

Umjesto dosadašnje 3 dobne skupine novi cjenik ima 4 dobne skupine. Uvedena je nova, od 51 do 60 godina starosti, sa premijom 84,00 kn mjesečno (1.008,00 kn godišnje). Za dobnu skupinu 61 do 65 godina premija se povećava i iznosi 190,00 kn mjesečno (2.280,00 kn godišnje).

Premija za osiguranike starosti 18 do 40 godina ostaje 63,00 kn mjesečno i za 41 do 50 godina ostaje 70,00 kn.

Najvažnija izmjena je da se umjesto neograničene B liste lijekova uvodi godišnji limit na isplatu participacije za lijekove sa dopunske liste i iznosi 1.500,00 kn.

Promjene se odnose na sve nove police i na postojeći porftelj. Izmjene na postojećem portfelju vršit će se na datum dolaska na naplatu nove godišnje premije. Klijenti će dobivati najmanje mjesec dana ranije obavijest o promjenama i imaju pravo ne prihvatiti izmjene, u roku od 30 dana od primitka obavijesti tražiti raskid police koji mora biti prihvaćen.

Za više informacija pišite na upit.