Osiguranje odgovornosti profesionalnog skipera

Osigurava se zakonska odgovornost profesionalnog skipera za štete nastale trećim osobama u obavljanju djelatnosti. Pokrivene su štete koje su posljedica greške ili propusta dužne pažnje u okviru sigurnosti plovila i navigacije kao zapovjednika plovila prema odredbi Pomorskog zakonika (BB 181/2004).

Bitan preduvjet za postojanje pokrića i ugovaranje police je da skiper ima valjanu dozvolu.

 

Osiguranje odgovornosti za štete na plovilu

 

Predmet osiguranja je odgovornost skipera za štetu zbog gubitka ili oštećenja trupa plovila kojim upravlja, njegovog pogonskog motora i opreme.

 

Odgovornost skipera za slučaj sudara

 

Osiguranje pokriva štete na brodici, jahti, brodu s kojim se sudario i štete na drugim objektima nastale sudarom. Pokriva smrt i tjelesnu ozljedu putnika i posade brodice s kojim se sudario i drugih osoba koje se ne nalaze na plovilu pod njegovim vodstvom. Pokriven je i gubitak i oštećenje osobnih stvari putnika i posade brodice s kojom se sudario i drugih osoba na brodu koji nije pod njegovim vodstvom.

 

Odgovornost za slučaj udara

Osiguratelj će nadoknaditi štetu za slučaj udara unajmljenog plovila za štetu na imovini trećih osoba koja se u trenutku udara ne nalazi na brodu pod vodstvom skipera. Za smrt i ozljede trećih osoba, koje se ne nalaze na plovilu pod vodstvom skipera.

 

Odgovornost profesionalnog skipera prema putnicima

Osiguratelj se obavezuje platiti štete osiguraniku (skiperu) temeljem odgovornosti za putnike koje se prevoze na plovilu pod njegovim vodstvom, za smrt ili tjelesnu ozljedu putnika i za gubitak ili oštećenje osobnih stvari putnika.

 

Osiguranje odgovornosti profesionalnog skipera zbog izlijevanja ili izbacivanja ulja

Osiguratelj se obavezuje isplatiti odštetu temeljem odgovornosti zbog izlijevanja ili izbacivanja ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo i mazivo s plovila koje je pod njegovim vodstvom.

 

Zemljopisni opseg osiguranja

 

Osiguranjem su obuhvaćeni rizici nastali na području Jadranskog mora. Moguće je ugovoriti proširenje pokrića za Atlantik i Sredozemno more.

 

 

 

 

 
Vector image by VectorStock