Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj za studeni 2017.Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za studeni 2017. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 8.294.715.725 kn. U odnosu na prošlu godinu postignut je rast 3,10 %.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 67,98 posto ukupne premije zaračunata bruto premija je 5.638.780.085 kn i viša je 4,44 posto u odnosu na studeni prošle godine.

Najprodavanija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od automobilske odgovornosti sa zaračunatom bruto premijom od 1.899.696.371 kn. Rast je 0,19 % . Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,90 %.

U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.804.528.149 kn i viša je 0,04 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno su tijekom jedanaest mjeseci 2017. sklopljene 1.963.024 police odnosno 15.020 polica (0,77 posto) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u obveznom osiguranju automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 919,25 kn te je 0,72 posto niža u odnosu na isto razdoblje 2016. kada je iznosila 925,91 kn.

Životna osiguranja

Kod životnih osiguranja zaračunata bruto premija je 2.655.935.641 kn, te bilježi rast od 0,37 %. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 31,75 % (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 32,02 posto). Najveći udio ima klasično mješovito životno osiguranje s premijom 1.985.293.142 kn, nižom 1,86 % u odnosu na studeni 2016. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 518.517.023 kn i udjelom u ukupnoj premiji 6,80 % uz rast u odnosu na studeni prethodne godine od 15,21 %; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 121.901.305 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,47 % i padom od 4,16 posto; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 25.675.121 kn i padom od 37,21 % u odnosu na studeni prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.549.050 kn i padom od 9,83 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Cjelokupno izvješće hrvatskog ureda za osiguranje možete preuzeti ovdje.