Wiener dopunsko zdravstveno akcijaPovodom obilježavanja godine dana od početka prodaje dopunskog zdravstvenog osiguranja, Wiener časti sa popustom 30 % na premiju osiguranja za prvu godinu osiguranja za sve nove osiguranike u dobnoj skupini 18 do 59 godina, koji ugovore program Dopunsko Classic. Akcijski popust se primjenjuje od 13.11.2017. do 17.11.2017. za sva novougovorena osiguranja.

Kupi online