Zašto biste bili samo djelomično zdravstveno pokriveni?Generali dopunsko zdravstveno pokriva troškove participacije u sustavu javnog zdravstva bez ograničenja, lijekove s osnovne i dopunske liste. U slučaju da niste koristili nijedno pokriće godinu dana dobivate 15% povrata premije. Za jednokratnu uplatu godišnje premije dobijete 5% popusta.

Ugovor se sklapa na godinu dana ili do otkaza.

Dodatna pokrića uz Generali dopunsko

1. Kućna njega / 8 kn mjesečno
• kućna njega nakon nezgode ili bolesti
• psihološka pomoć nakon nezgode
• posjet bliske osobe
• drugo liječničko mišljenje

2. Dnevna naknada za liječenje u bolnici
Za svaki dan hospitalizacije (od najmanje 3 do najviše 200 dana) kao posljedice nezgode ili bolestiZa izračun premije pošaljite upit