Pogodnost za ugovaranje automobilske odgovornosti Generali osiguranjaPaket Care+ uključuje osiguranje automobilske asistencije Mali paket, osiguranje od nezgode za vozača i putnike na svote 40.000 kn za smrt i 80.000 kn za trajni invaliditet i opciju Drugi Auto 7 dana. Cijena paketa je 179,00 kn. U redovnoj prodaji je samo Mali Paket 190,00 kn. Pokrića asistencije Mali Paket:Izračun police