Niže cijene Triglav dopunskog zdravstvenog osiguranjaTriglav je korigirao cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja u korist klijenata. Uvjeti su i dalje isti, do visine pokrića ugovorenog osiguranog iznosa pokrivaju se svi troškovi doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju. U ponudi su osim klasičnog i paket sa pokrićem do 3.000 kn i doplata za lijekove sa Dopunske liste.

Osiguranje se sklapa na razdoblje trajanja od:

• 3 godine
• 5 godina
• do otkaza

Prednost ugovaranja police do otkaza je što u slučaju npr. povećanja cijena klijentu ostaje ista kao kod ugovaranja police.

Program dopunskog osiguranja za fizičke osobe Neograničeno - godišnja premija:

• 18 - 50 godina - 720 kn
• 61+ godina - 1.800 kn

Program dopunskog osiguranja za fizičke osobe - do 3.000 kn:

• 18 – 50 godina - 360 kn
• 51+ godina - 900 kn

Program dopunskog osiguranja B lista lijekova – godišnja premija:

• 18 – 60 godina - 60 kn
• 61+ godina - 475 kn

Preuzmite i prelistajte kompletnu brošuru.

Upiti i izračun premije.